आलु,फर्सी लगायत केही तरकारीको मूल्य बढ्यो, गोलभेडा प्रतिकेजी ३० रुपैयाँ

काठमाडौं । फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति कालीमाटीले शुक्रबार कालीमाटी बजारमा किनबेच भइरहेको तरकारी तथा फलफूलहरुको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ।

आज भिण्डी, तितो करेला र घिरौला प्रतिकेजी ४६ रुपैयाँ तोकिएको छ भने ठुलो नेपाली गोलभेडा ७५ रुपैयाँ, सानो लोकल गोलभेडा ४५ रुपैयाँ, रातो आलु ५२ रुपैयाँ ४० पैसा, सुकेको प्याज (भारतीय) ७७ रुपैयाँ ५० पैसा, लोकल गाजर ६० रुपैयाँ, लोकल बन्दा ४५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

धेरैजसो तरकारीको भाउ बढेको छ। आलु, गोलभेँडा, फर्सीसहितका तरकारीको मूल्य बढेको समितिले जनाएको छ।

मटरकोशा र तने बोडी प्रतिकेजी १२५ रुपैयाँ, मकै बोडी ९० रुपैयाँ, लोकल घिउ सिमी १२६ रुपैयाँ, राजमा घिउ सिमी १५० रुपैयाँ, भटमासकोशा ११० रुपैयाँ, परवर ९६ रुपैयाँ, सखरखण्ड, चिचिण्डो र झिगूनी ७५ रुपैयाँ, रायोको साग ४६ रुपैयाँ ६७ पैसा तोकिएको छ ।

चमसूर, पालूगो र मेथीको साग १३६ रुपैयाँ ६७ पैसा, कन्य च्याउ १५६ रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ३०४ रुपैयाँ, कुरीलो ३२५ रुपैयाँ, न्यूरो १४६ रुपैयाँ ६७ पैसा र ब्रोकाउली ११० रुपैयाँ पर्नेछ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) केजी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू ३५.०० रू ४०.०० रू ३७.५०
गोलभेडा सानो(तराई) के जी रू ३५.०० रू ४५.०० रू ३९.००
आलु रातो के.जी. रू ५०.०० रू ५५.०० रू ५२.४०
आलु रातो(भारतीय) के जी रू ४६.०० रू ४८.०० रू ४७.००
आलु सेतो के.जी. रू ४०.०० रू ४५.०० रू ४२.५०
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू ७५.०० रू ८०.०० रू ७७.००
गाजर(लोकल) के.जी. रू ५५.०० रू ६५.०० रू ६०.००
बन्दा(लोकल) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
काउली स्थानिय के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
भन्टा लाम्चो के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
बोडी(तने) के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२५.००
मकै बोडी केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
मटरकोशा के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२५.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११६.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३६.६७
भटमासकोशा के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
तितो करेला के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५४.००
लौका के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
परवर(लोकल) के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
परवर(तराई) केजी रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
चिचिण्डो के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
घिरौला के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६४.००
झिगूनी के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू ४०.०० रू ४५.०० रू ४३.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
सलगम के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
भिण्डी के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५४.००
सखरखण्ड के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
बरेला के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
रायो साग के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
पालूगो साग के.जी. रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३६.६७
चमसूरको साग के.जी. रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३६.६७
तोरीको साग के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
मेथीको साग के.जी. रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३५.००
प्याज हरियो के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
च्याउ(कन्य) के.जी. रू १३०.०० रू १६०.०० रू १४४.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू ३२०.०० रू ३८०.०० रू ३५२.००
कुरीलो के.जी. रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
न्यूरो के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४५.००
ब्रोकाउली के.जी. रू १००.०० रू ११०.०० रू १०५.००
चुकुन्दर के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
सजिवन के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
रातो बन्दा के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
जिरीको साग के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
सेलरी के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४५.००
पार्सले के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
सौफको साग के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४५.००
पुदीना के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४५.००
गान्टे मूला के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
इमली के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
तामा के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
तोफु के.जी. रू १५०.०० रू १७०.०० रू १६०.००
गुन्दुक के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
स्याउ(फूजी) के जी रू २८०.०० रू ३२०.०० रू ३००.००
केरा दर्जन रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२५.००
कागती के.जी. रू २००.०० रू २५०.०० रू २३०.००
अनार के.जी. रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
आँप(मालदह) के.जी. रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
आँप(दसहरी) केजी रू १६०.०० रू १७०.०० रू १६५.००
आँप(कलकत्ते) केजी रू १४०.०० रू १६०.०० रू १५०.००
अंगुर(हरियो) के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
अंगुर(कालो) केजी रू २८०.०० रू ३००.०० रू २९०.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३६.६७
मौसम के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
जुनार के.जी. रू २५०.०० रू २८०.०० रू २६५.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ७०.०० रू ६०.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू २५.०० रू ३५.०० रू ३१.००
रुख कटहर के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
नासपाती(चाइनिज) केजी रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
मेवा(नेपाली) के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
मेवा(भारतीय) केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
किवि केजी रू ५५०.०० रू ६००.०० रू ५७५.००
आभोकाडो के.जी रू ५५०.०० रू ६००.०० रू ५७५.००
अदुवा के.जी. रू २५०.०० रू २६०.०० रू २५६.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू ४००.०० रू ४५०.०० रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू १००.०० रू ११०.०० रू १०५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू १००.०० रू १२०.०० रू ११२.५०
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७४.००
लसुन हरियो के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
हरियो धनिया के.जी. रू ८०.०० रू १००.०० रू ८८.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू २५०.०० रू २७०.०० रू २५८.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४५.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू ३२०.०० रू ३४०.०० रू ३३०.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू २४०.०० रू २५०.०० रू २४५.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू ३३०.०० रू ३५०.०० रू ३४०.००
राजा च्याउ के.जी. रू २८०.०० रू ३००.०० रू २९०.००

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here