Tag: लैंगिक समानता

लैंगिक समानतामा भारत नेपाल भन्दा कमजोर राष्ट्र

महिलाहरूको आर्थिक सहभागिता र अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य र जीवन तथा राजनीतिक सशक्तीकरणका चार मुख्य सूचकहरूका आधारमा लैंगिक अन्तर प्रतिवेदन जारी गरिएको छ ।