Tag: दशैंको लागि खसीबोका

दशैंको लागि खसीबोका किन्दै हुनुहुन्छ ? कसरी चिन्ने स्वस्थ

मासु उपभोग गरिने चौपायाको खरिद –विक्रीका कारोबार धेरै हुने भए पनि कस्ता चौपायाका मासु उपभोगजन्य हुन्छन् भन्ने जानकारी अधिकांश उपभोक्तालाई रहेको पाइन्न ।